Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo.

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w firmie WALCE s.c., ul. Kolejowa 4,
21-040 Świdnik.
Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
Klauzula informacyjna
Administratorem Państwa danych jest spółka WALCE s.c., ul. Kolejowa 4, 21-040 Świdnik.
Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) wykonania umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez WALCE s.c. – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy ;
b) marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu WALCE s.c. , do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;
c) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego właściwymi przepisami prawa podatkowego;
d) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa WALCE s.c., do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
e) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa WALCE s.c., przez okres 5 lat od zakończenia umowy;
W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, księgowych, kancelarii prawnych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem WALCE s.c. w Świdniku, lub wysyłając maila na adres: walce.sc@gmail.com. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).